temp_5.jpg

Vznik města Slavonice, ležícího na moravsko-rakouském pomezí, v okrese Jindřichův Hradec, se odhaduje na konec 12. století.

Pro jedinečnou zachovalost historického jádra s množstvím architektonicky vzácných gotických a renesančních památek byly Slavonice zařazeny na seznam do kulturního a přírodního dědictví Země - UNESCO.