Vrtačka stolní řadová VR 3/20 B

Vrtačka stolní řadová VR 3/20 B je určena pro vrtání,vystružování a řezání závitů s reverzační hlavou v kusové a sériové výrobě.

 

Konstrukci tvoří litinová základní deska, ze které vychází 3 ocelové sloupy, na kterých jsou otočně upevněny vřeteníky. Vřeteníky jsou svisle přestavitelné a otočné kolem osy o 360 stupňů.

 

Pohon rychlostní skříně je proveden klínovým řemenem od elektromotoru s možností napínání řemene. Stroje jsou vybaveny 15 stupni otáček. Změny otáček se zajišťují dvěma ručními pákami v kombinaci s řemenem. Čtyři stupně strojních posuvů se řadí ruční pákou. Rovněž pákou je provedeno zapínání a vypínání automatické spojky posuvu. Automatická spojka též zajišťuje samočinné vypnutí posuvu, které se určuje při seřízení. Toto automatické vypnutí posuvu se uvede v činnost při nadměrném otupení či zalomení nástroje. Posuv je možné kdykoliv vypnout ručně. Hloubka vrtání se nastavuje na milimetrové stupnici. Vřetena jsou uložena v kuličkových ložiscích, jejich vrácení do horní polohy je zajištěno pomocí vratné pružiny.

 

Mazání všech pohyblivých dílů je zajištěno cirkulačním šnekovým čerpadlem , které je umístěno uvnitř vřeteníku. U sloupového provedení je stůl uložen otočně na konzole a umožňuje upnutí ve vertikální a horizontální poloze. Elektrovýzbroj je soustředěna v elektroskříni,Ta zajišťuje ochranu motoru a zároveň jistí vrtačku proti samovolnému rozběhu po ztrátě napětí. elektrovýzbroj plně odpovídá všem předpisům EU.

 

Chladící kapalina je dodávána k pracovnímu stolu elektročerpadlem umístěným v podstavci stroje. Kapalina cirkuluje v uzavřeném okruhu a je regulována kohoutem.

Vrtačka stolní řadová VR 3/20 B